Transparantiebenchmark en Kristalprijs

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoekt jaarlijks de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving van ongeveer 500 grootste in Nederland actieve bedrijven. EZK rangschikt deze bedrijven in de Transparantiebenchmark. Uit de Top 3 kiest een jury het beste verslag.

EZK publiceert in 2019  de Transparantiebenchmark.  Op 29 november 2018 reikt het De Kristalprijs 2018 uit. Dit is de prijs voor het bedrijf dat het meest open is over:

  • de economische doelen en resultaten;
  • de milieu doelen en resultaten;
  • de sociale doelen en resultaten.

Centrale vraag voor het thema van de Kristalprijs 2018 is: hoe transparant is een organisatie over de ketens waarin het opereert, over de mogelijke risico’s voor het bedrijf en de (in)directe risico’s voor mens, milieu en natuurlijk kapitaal?

Opgeven voor deelname

EZK selecteert de ongeveer 500 grootste in Nederland actieve bedrijven. Zij ontvangen een brief over hun deelname aan de Transparantiebenchmark. Bedrijven die vrijwillig willen meedoen, kunnen zich aanmelden via transparantiebenchmark@minez.nl. Zij ontvangen dan login gegevens voor de e-tool van de self-assessment.

Aanmelden voor de Kristalprijs kan tot en met 7 september 2018, via het aanmeldformulier Kristalprijs 2018.

Meer informatie?

Op www.transparantiebenchmark.nl staat meer informatie over:

  • de Kristal;
  • de Transparantiebenchmark;
  • de voorwaarden voor deelname.