Kamerbrief over Verzamelwet Telecommunicatiewet

Brief minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over planning en Verzamelwetsvoorstel tot
wijziging van de Telecommunicatiewet en over mogelijke verruiming van de bestemming 18xy in het Nummerplan.