Schaalvergroting, een waarde(n)volle ontwikkeling?

Resultaten van een onderzoek onder consumenten over de schaalvergroting in de veehouderij.  Het onderzoek is gehouden door het Consumentenplatform. Schaalvergroting kan leiden tot bijvoorbeeld megastallen. Hoe kijkt de maatschappij tegen deze ontwikkeling aan. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vindt het interessant en nuttig om te weten welke waarden in deze discussie de hoofdtoon voeren.