Raad voor leefomgeving en infrastructuur, 2015, Rijk zonder CO2, naar een duurzame energievoorziening in 2050

Hierbij treft u het Rapport van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur: 2015, Rijk zonder CO2, naar een duurzame energievoorziening in 2050. Dit rapport hoort bij het Energierapport - Transitie naar Duurzaam.