Praat mee over betrokkenheid bij klimaatbeleid

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Dat heeft gevolgen voor onze samenleving. We gaan bijvoorbeeld meer duurzame energie opwekken. En onze huizen op een nieuwe manier verwarmen. Het is belangrijk dat de samenleving betrokken is bij het bedenken en uitvoeren van klimaatbeleid. Hoe vindt u dat burgers beter kunnen worden betrokken bij klimaatbeleid?

Deel uw ideeën via het contactformulier onderaan deze pagina. Dit kan tot en met 15 maart 2021.

De opdracht

Het kabinet heeft een onafhankelijke adviescommissie gevraagd te onderzoeken hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid. Deze commissie hoopt de aanpak voor het betrekken van burgers bij klimaat- en energiebeleid te verbeteren. Daarvoor onderzoekt zij de mogelijkheid van een burgerforum. Aanleiding hiervoor was een motie van Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA). Een burgerforum is een democratisch proces, waarbij een representatieve groep burgers beleid bedenkt of hierover adviseert. Verschillende landen gebruiken dit al.

"In mijn werk als ombudsman heb ik geleerd dat verreweg de meeste mensen het vooral belangrijk vinden dat ze betrokken worden. Dat ze zich gehoord voelen. En dat het proces eerlijk en transparant verloopt."

Commissievoorzitter Alex Brenninkmeijer

De commissieleden

De adviescommissie bestaat uit ervaringsdeskundigen en wetenschappers. Zij hebben kennis van burgerparticipatie op het gebied van klimaat en energie. Voorzitter is voormalig nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer. 

De aanpak

De commissie gebruikt voor haar advies bestaande onderzoeken en rapporten over het betrekken van burgers bij klimaat- en energiebeleid. Verder verzamelt zij ervaringen en ideeën van mensen die in het verleden hebben deelgenomen aan een participatieproces of deze hebben georganiseerd. Ook is er deze postbus. Hiermee kan iedereen goede ideeën op het gebied van burgerparticipatie en het klimaat- en energiebeleid met de commissie delen. Dit kan via onderstaand formulier.

Betrokkenheid van deskundigen

De commissie verzamelt op verschillende manieren informatie voor haar advies. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met deskundigen. Een aantal organisaties en deskundigen heeft zich bij de commissie gemeld om mee te denken. Daarom is een klankbordgroep ingesteld waarmee de voorzitter van de adviescommissie tijdens het onderzoek twee keer overlegt.

Het advies

De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor de toekomst van burgerbetrokkenheid in Nederland. En voor het kabinet dat na de verkiezingen van maart 2021 aantreedt. De conclusies en aanbevelingen worden aangeboden aan de Tweede Kamer en het kabinet. Het advies wordt ook openbaar gemaakt.

Denk mee met de commissie

Uw ideeën en ervaringen zijn belangrijk om tot een goed advies te komen. Wat gaat er goed? Hoe kunnen burgers beter worden betrokken bij klimaatbeleid? En heeft u ideeën voor een goed werkend burgerforum over klimaat en energie?

Via onderstaand contactformulier kunt u uw ideeën met de commissie delen. Dit kan tot en met 15 maart 2021. Alle inbreng wordt gedeeld met de Tweede Kamer. De ideeën die vóór 1 maart 2021 binnen zijn, gebruikt de commissie ook in haar advies. Deze deadline is eerder, omdat de commissie haar advies rond de verkiezingen van 17 maart 2021 wil afronden.

Deel uw idee met de commissie

Wilt u meerdere of grotere bestanden delen, dan kunt u het tekstveld een (download)link toevoegen.

Wilt u op de hoogte blijven per mail? *
avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens (naam, achternaam en e-mail), met uw toestemming, om contact met u op te kunnen nemen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens (naam, achternaam en e-mail), met uw toestemming, omdat we anders niet in staat zijn om contact met u op te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw bijdrage wordt door medewerkers van EZK en de commissie behandeld. Uw bijdrage kan geanonimiseerd publiek gemaakt worden.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na de onderzoeksperiode van de commissie worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *