De omslag naar kringlooplandbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nodigt boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen uit om hun ideeën en initiatieven voor kringlooplandbouw te delen.

Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut. Dit wordt toegelicht in de visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden.

Om mee te doen vult u het formulier in.