The Gold Challenge 2030

Bedrijven en consumenten hebben verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn bij The Gold Challenge 2030. En bij te dragen aan meer duurzaam gewonnen en geproduceerd goud.

Het doel van deze uitdaging is om 100% verantwoord gewonnen en geproduceerd goud te behalen. Ambitieus, maar samen kunnen we dit doel bereiken! Zo dragen we als Nederland bij aan het behalen van de VN-doelstelling voor 2030: duurzame consumptie en productie. 

Wat kunnen bedrijven doen om hier aan bij te dragen?

1.    Neem deel aan het convenant Verantwoord Goud
Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid ondertekenden op maandag 19 juni 2017 het convenant Verantwoord Goud. Zij werken samen om de risico’s in de productieketen voor mens en milieu in kaart te brengen en die te helpen voorkomen. Daardoor moet het goudconvenant wereldwijd een positieve impact hebben op het verduurzamen van de goudketen. Dat kan alleen als bedrijven en organisaties uit alle onderdelen van de goudketen vertegenwoordigd zijn. Door ondertekening van het convenant beloven bedrijven hun zorgplicht op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te vervullen.  
Goud wordt in verschillende sectoren van de Nederlandse economie gebruikt: met name in juwelen, in elektronica en als spaarmiddel. Hoewel er geen goudmijnen in Nederland zijn, hebben een aantal recyclers zich gespecialiseerd in het terugwinnen van goud uit elektronisch afval.

2.    Word lid van het European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
Het European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) is een kennisplatform met leden uit verschillende sectoren. Het platform heeft als doel het percentage verantwoord geproduceerde mineralen uit conflict- en hoge risicogebieden te verhogen. Daarnaast ondersteunt het sociaal verantwoord delven van mineralen, wat bijdraagt aan lokale ontwikkeling. Het EPRM richt zich op vier conflictmineralen: tin, tantaal, wolfraam, en goud. Deze mineralen hebben een groot aantal toepassingen in belangrijke technische sectoren. Waaronder ICT, auto’s, energie,  gezondheidszorg, elektronische apparaten, lucht- en ruimtevaart, defensie en telecommunicatie. 

Waarom EPRM?

Een aantal regio’s in de wereld die rijk zijn aan deze mineralen, zoals het Groten Merengebied en Colombia, ervaren langdurige gewelddadige conflicten en ernstige mensenrechtenschendingen. Internationale handel in mineralen kan een belangrijke rol spelen bij de financiering en voortzetting van mensenrechtenschendingen in deze conflictgebieden. Het is daarom noodzakelijk om de band tussen grondstofwinning en conflict te verbreken.

Kijk voor meer informatie over het  European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) op de Engelstalige website responsibleminerals.eu of mail het secretariaat via eprm@rvo.nl. 

Wat kunnen consumenten doen om bij te dragen aan de Gold Challenge?

  • Stel vragen over de herkomst van het gebruikte goud, bijvoorbeeld wanneer je een trouwring koopt
  • Controleer voor je een technisch product koopt of een bedrijf een eerlijk handelsbeleid heeft voor de gebruikte materialen
  • Informeer je over verantwoordelijke grondstofwinning en de aanwezigheid van goud en andere materialen in producten die je dagelijks gebruikt, zoals telefoons, tablets, en laptops. 

Kijk voor meer informatie over het Convenant Verantwoord Goud op de website imvoconvenanten.nl