Ideeën voor wegenprojecten en waterprojecten

Bedrijven en particulieren kunnen hun goede ideeën voor wegen- en waterprojecten indienen bij de Servicedesk Zakelijk van Rijkswaterstaat. Via een zogenaamd eigen initiatief of unsolicited proposal kunnen bedrijven en particulieren een ongevraagd voorstel doen voor een publieke investering.

Servicedesk Zakelijk

Rijkswaterstaat staat open voor goede ideeën en eigen initiatieven. Via een eigen initiatief is daartoe een mogelijkheid. Zo probeert Rijkswaterstaat de denkkracht van de markt zo goed mogelijk te benutten. Allerlei initiatieven zijn welkom binnen het werkterrein van Rijkswaterstaat. Dat kan bijvoorbeeld een nieuwe verbinding tussen A en B zijn, het verbeteren van bestaande infrastructuur, een waterkering of het verbeteren van doorstroming. Servicedesk Zakelijk is daarvoor het centrale loket waar u uw idee of eigen initiatief kunt aanmelden. Op de website van Rijkswaterstaat kunt u meer lezen over de werkwijze en aan welke spelregels het eigen initiatief moet voldoen. Dat gaat onder meer over onderwerpen als haalbaarheid, business plan, inpassing en communicatie. De Servicedesk Zakelijk neemt de taak van PPSsupport over.

Bekijk voor meer informatie – bijvoorbeeld over de spelregels van ‘Eigen initiatief’ – Eigen initiatief: ongevraagd voorstel voor publieke investeringen. Wilt u zelf een initiatief indienen? Neem dan contact op met de Servicedesk Zakelijk.