Internetconsultatie strengere regels verkoop alcohol aan jongeren

Het kabinet wil extra maatregelen nemen om te voorkomen dat jongeren via internet alcohol kopen. Hiervoor is een aanpassing nodig van de Drank- en Horecawet. Over het wetsvoorstel dat deze aanpassing regelt, is het ministerie van VWS een internetconsultatie gestart. 

Het kabinet stelt de volgende maatregelen voor:

  • Nieuwe regels voor de online verkoop van alcohol. Zo moet de leeftijd van de koper altijd worden gevraagd. En mag bij de buren geen alcohol meer worden afgeleverd. 
  • Een verbod op het doorgeven van alcohol aan een minderjarige.
  • Een verbod op stuntacties met alcohol (zoals ‘2 halen, 1 betalen’). Ook mag het verschil tussen adviesprijs en verkoopprijs maximaal 25% bedragen. 

Het wetsvoorstel raakt:

  • verkopers van alcohol;
  • online aanbieders van alcohol;
  • iedereen die alcohol wil kopen via internet;
  • volwassenen die alcohol willen doorgeven aan minderjarigen. 

Internetconsultatie wijziging Drank- en Horecawet

Over het wetsvoorstel (Drank- en Horecawet) is het ministerie van VWS op 28 maart 2019 een internetconsultatie gestart. Iedereen kan tot en met 8 mei 2019 op het wetsvoorstel reageren.