Jaarlijkse Transparantiebenchmark en Kristalprijs

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onderzoekt jaarlijks de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving van ongeveer 500 grootste in Nederland actieve bedrijven. EZK rangschikt deze bedrijven in de Transparantiebenchmark. Uit de Top 3 kiest een jury het beste verslag.

EZK publiceert in het najaar de Transparantiebenchmark. Ook reikt het de De Kristal uit. Dit is de prijs voor het bedrijf dat het meest open is over:

  • de economische doelen en resultaten;
  • de milieu doelen en resultaten;
  • de sociale doelen en resultaten.

Opgeven voor deelname

EZK selecteert de ongeveer 500 grootste in Nederland actieve bedrijven. Zij ontvangen een brief over hun deelname aan de Transparantiebenchmark. Bedrijven die vrijwillig willen meedoen, kunnen zich aanmelden via transparantiebenchmark@minez.nl. Zij ontvangen dan login gegevens voor de e-tool van de self-assessment.

Op www.transparantiebenchmark.nl staat meer informatie over:

  • de Kristal;
  • de Transparantiebenchmark;
  • de voorwaarden voor deelname.