Marktconsultatie over waterstofproductie via elektrolyse

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt bedrijven uit om mee te praten over de ontwikkeling van een tijdelijk opschalingsinstrument. Het instrument ondersteunt de bouw van elektrolysers voor de productie van groene waterstof. Hiervoor opent het ministerie een marktconsultatie.

De consultatie is gericht op bedrijven die overwegen in de komende jaren elektrolysers te bouwen en daarover op korte termijn een investeringsbeslissing willen nemen.

Met de consultatie wil het ministerie informatie ophalen zoals de looptijd van het project, het aantal vollasturen en exploitatiesteun of investeringssteun. Met deze informatie kan het ministerie een tijdelijk opschalingsinstrument vormgeven, om de bouw en het gebruik van elektrolysers te stimuleren.

In het consultatiedocument vindt u meer informatie en een aantal consultatievragen. Tot 9 februari kunt u deelnemen aan de consultatie door het antwoordformulier in te vullen. Daarna kunt u het formulier  mailen naar waterstof@minezk.nl.