Nationale iconen

De Rijksoverheid kiest elke 2 jaar 3 nationale iconen. Dit zijn projecten en producten die laten zien dat Nederlandse innovaties bij de wereldtop horen. Nationale iconen dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Nieuwe nationale iconen 2016

Minister Kamp (Economische Zaken) heeft op 18 oktober 2016 3 nieuwe nationale iconen bekend gemaakt. Dit zijn: Blue Energy (energie uit water), Growboxx (beplanting in droge gebieden). En Lighthouse (medische isotopen).

Maatschappelijke doelstellingen nationale iconen

De nationale iconen moeten bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke doelstellingen. In het verleden waren dat bijvoorbeeld de Deltawerken, de kunstnier en bluetooth. De doelstellingen staan omschreven in het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020.

Voorwaarden voor nationale iconen

Om in aanmerking te komen als nationaal icoon moet een project aan de volgende 3 voowaarden voldoen:

  1. Het moet een baanbrekende technologie zijn in een vroeg wetenschappelijk of ‘R&D’ stadium. Daarnaast is het project maatschappelijk van belang en zorgt het voor economische groei.
  2. Het project moet op kortere termijn al tot uitvoering kunnen worden gebracht. Dit moet kunnen leiden tot flinke omzetgroei, werkgelegenheid en export.
  3. Voor de uitvoering van het project werken verschillende partijen samen.

Aanmeldingen voor nationale iconen

De termijn voor het aanmelden van een nationaal icoon is verstreken. In het najaar van 2016 maakt het kabinet bekend welke projecten de titel 'Nationaal Icoon' krijgen.

Beloning winnende projecten

De winnende projecten krijgen onder meer:

  • 3 jaar lang een eigen ambassadeur. Dankzij de ambassadeur heeft het project toegang tot een groot netwerk. Dit vergroot de afzetmarkt en geeft nieuwe mogelijkheden voor het project in binnen- en buitenland.
  • De overheid zet zich om om het project zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld via handelsmissies en op beurzen.

     

Zie ook