Denk mee: Nieuwe Archiefwet

Het kabinet wil de archiefwet aanpassen met als doel om informatie beter te kunnen bewaren. U kunt meedenken over deze nieuwe archiefwet.

Digitale informatie duurzaam bewaren

U in de toekomst ook jarenoude digitale documenten te kunnen bekijken.  Dit klinkt als iets vanzelfsprekends, maar kunt u bijvoorbeeld nog een floppydisk aflezen thuis? Door de digitalisering belandt digitale informatie nu in sneltreinvaart op meerdere systemen, die bovendien snel verouderen. Het gevaar is hierdoor dat informatie in de toekomst niet of moeilijker vindbaar is. Het kabinet wil met een nieuwe Archiefwet ruimte geven aan nieuwe methoden om informatie voor altijd inzichtelijk te maken.

Informatie eerder naar openbaar archief

Overheden moeten hun informatie eerder naar een openbaar archief brengen. Ook dit moet volgens het kabinet opgenomen worden in de nieuwe archiefwet. Informatie van de overheid moet binnen 20 jaar naar een openbaar archief gebracht worden. Het kabinet wil deze termijn verkorten naar 10 jaar. 

Voorbeelden van openbare archieven zijn het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra.

In een openbaar archief zijn meer mogelijkheden om informatie duurzaam te bewaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vernieuwende  technieken voor klimaatbeheersing. In de eigen archieven van de verschillende overheden is hierover minder kennis. Daarom is het goed om informatie zo snel mogelijk over te brengen. Dit kan echter niet altijd. Bijvoorbeeld als het om staatsgeheime informatie gaat. Deze informatie blijft langer afgeschermd.

U kunt ook de (niet staatsgeheime) informatie in de eigen archieven van de verschillende overheden inzien. Daarvoor moet u een Wob-verzoek doen.

Aanpassing Archiefwet

Het voorstel voor een nieuwe Archiefwet  moet in de eerste helft van 2019 klaar zijn. Bij het projectteam, dat aan dit voorstel werkt, zijn aangesloten:

  • De Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed;
  • Interprovinciaal Overleg;
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
  • Nationaal Archief;
  • Unie van Waterschappen;
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Zelf meedenken over nieuwe archiefwet

U kunt zelf ook meedenken over de nieuwe Archiefwet. Het projectteam is bereikbaar via archiefwet@minocw.nl.

U kunt hier al uw vragen en ideeën over het wetsontwerp naartoe sturen. Als het wetsvoorstel halverwege 2019 af is dan kan iedereen in Nederland  erop reageren via een webconsultatie. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer er nog over stemmen.