Onderteken het grondstoffenakkoord

We moeten zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om gaan. Bedrijven spreken daarom onder andere af minder primaire grondstoffen te gebruiken en ondertekenen een Grondstoffenakkoord.

Op 14 september 2016 hebben wij het rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld 'Nederland Circulair in 2050' aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie - Nederland circulair in 2050 - te halen.

Het Grondstoffenakkoord markeert het gezamenlijke startpunt om samen aan de slag te gaan. Op basis van dit akkoord gaan we bouwen aan transitieagenda's die we de komende 5 jaar ook gezamenlijk gaan uitvoeren. Ieder vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde.

De partijen die het grondstoffenakkoord hebben ondertekend zijn te vinden in de publicatie Ondertekenaars Grondstoffenakkoord