Platform Participatie

Het Platform Participatie (PP) assisteert de Rijksoverheid bij het betrekken van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij projecten. 

Ook ondersteunt het PP waar nodig bij de bewaking van de kwaliteit van het participatieproces en de uitvoering ervan. Het publiek kan op onze website een formele zienswijze geven op lopende  procedures. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Platform Participatie.