Platform Participatie

De overheid wil burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken bij plannen en projecten. Zodat wetten en regels goed aansluiten bij de belangen van de samenleving. Dit heet participatie.

Op het Platform Participatie vindt u informatie over projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar mensen een reactie op kunnen geven. Het gaat om plannen ter verbetering of aanpassing van wegen, water, spoor en luchtvaart. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Platform Participatie.