Praat mee over vaststelling verkiezingsuitslag

De Rijksoverheid is niet meer tevreden over de manier waarop verkiezingsuitslagen worden vastgesteld. Het kan beter. De Rijksoverheid wil dat het proces transparanter wordt en dus beter te controleren. Heeft u hier ook ideeën bij? Geef uw mening dan via internetconsultatie. U kunt reageren tot en met 31 januari 2018. 

Transparantere en eerlijkere verkiezingen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een wetsvoorstel uitgewerkt. Dit wetsvoorstel moet het vaststellen van verkiezingsuitslagen transparanter maken. Zodat het beter te controleren wordt of verkiezingen eerlijk zijn verlopen. In het voorstel zitten wijzigingen voor iedereen die te maken heeft met verkiezingen.

Wat stelt het ministerie voor?

In hoofdlijnen stelt het ministerie deze nieuwe werkwijze voor:

Gemeenten en openbare lichamen

 • Gemeenten en openbare lichamen stellen een gemeentelijk stembureau in. Na elke verkiezing is hier een openbare zitting. Het gemeentelijk stembureau controleert dan alle gemeentelijke processen-verbaal van de stemlokalen in die gemeente. Heeft een stembureau bijvoorbeeld een telfout gemaakt in het proces-verbaal? Dan wordt dit in deze vergadering verholpen.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt de gecontroleerde verkiezingsuitslag van die gemeente elektronisch openbaar. En als dat kan ook de digitale bestanden met de uitslaggegevens.

Vertegenwoordigende organen

 • Er komt meer tijd te zitten tussen de dag van de verkiezingen en de eerste dag waarop de verkozen nieuwe leden aantreden (bijvoorbeeld de gemeenteraadsleden). Deze periode gaat van 8 naar 13 dagen.

Centraal stembureaus

 • De centraal stembureaus bekijkt of zij de verkiezingsuitslag goed kunnen vaststellen. Zij voeren daarom verschillende controles uit op de processen-verbaal van de (gemeentelijke) stembureaus.
 • Zit er nog een fout in een proces-verbaal van een gemeente? Dan vraagt het centraal stembureau aan het gemeentelijke stembureau van die gemeente om de fout te herstellen.

Politieke groeperingen

 • Wil een politieke groepering een aanduiding laten registreren? Dan moet deze groepering een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister laten zien. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Wil een politieke groepering gebruik maken van de zendtijd voor politieke partijen? Dan moet deze in 19 van de 20 kieskringen meedoen.

Kiesgerechtigden

 • Kiesgerechtigden hoeven hun stempas niet meer in te leveren bij de aanvraag van een kiezerspas.
 • Stelt een kiesgerechtigde zich verkiesbaar? Dan kan deze persoon niet tegelijkertijd lid meer zijn van een stembureau.

Wie worden uitgenodigd om mee te denken?

Het ministerie wil graag het advies van:

 • gemeenten en openbare lichamen;
 • vertegenwoordigende lichamen;
 • centraal stembureaus;
 • politieke groeperingen;
 • kiesgerechtigden.

Reageer via internet

U kunt tot en met woensdag 31 januari 2018 reageren op de voorgenomen wijziging van de vaststelling van verkiezingsuitslagen.