Subsidie voor energiebesparende maatregelen in huis

Veel van huizen zijn nu nog aangesloten op aardgas uit het Groninger gasveld. Deze gaswinning is eindig en bovendien willen we leven in een schone leefomgeving. Overstappen op klimaatvriendelijke, schone energiebronnen die altijd voorradig zijn, zoals aardwarmte en wind, is nodig. Het energienetwerk in Nederland moet daarvoor op de schop. En dat betekent ook een flinke verbouwing voor de huizen in Nederland.

Alle bestaande en nieuwe huizen worden duurzaam gebouwd of verbouwd. Om dit te kunnen doen worden jaarlijks 1.000 installateurs opgeleid. En er gebeurt ook al van alles om ons heen. We kunnen onze huizen van licht en stroom voorzien door zonnepanelen en verwarmen met aardwarmte en zon. Iedereen kan meedoen en zelf een bijdrage leveren.

Energiebesparendoejenu

Huizenbezitters die energiebesparende maatregelen nemen en bijvoorbeeld hun cv ketel vervangen door duurzame opties zoals een warmtepomp, zonneboiler, pelletkachel of biomassaketel kunnen tot en met 2020 ISDE subsidie krijgen. Na aanschaf en installatie is hiervoor met terugwerkende kracht een subsidie aan te vragen. Via inspirerende verhalen van Nederlanders die de stap al hebben gezet willen we andere Nederlandse particulieren en VVE’s laten weten hoe het mogelijk is om ook zelf mee te doen aan de campagne Energiebesparendoejenu.nl die op 22 januari van start is gegaan.

Check zelf uw huis

De campagnesite Energiebesparendoejenu.nl laat zien welke opties er voor uw type huis zijn. U vindt hier ook informatie over wat het kost, waarvoor subsidies zijn en hoe u die kunt aanvragen.

Subsidie aanvragen na aankoop

U kunt subsidie (ISDE) voor energiebesparende maatregelen aanvragen nadat u een apparaat hebt gekocht en geïnstalleerd. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) staat voor welke apparaten er subsidie is. Voor een lucht-lucht warmtepomp is geen subsidie mogelijk.

Subsidies voor VVE’s

Voor Verenigingen van Eigenaren (VVE's) is er naast subsidie voor het uitvoeren van maatregelen ook subsidie voor:

  • een energieadvies en eventueel procesbegeleiding;
  • een energieadvies in combinatie met meerjaren onderhoudsplan en eventueel procesbegeleiding.

Partners

De Rijksoverheid werkt samen met de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (koepelorganisatie van alle gemeenten) en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Warmte (NVDE). In de campagne Energiebesparendoejenu.nl ondersteunt de VNG de regionale en lokale Energieloketten. Deze Energieloketten bieden in de campagne aan huiseigenaren de mogelijkheid tot persoonlijk advies over energiebesparende maatregelen en hulp bij het vinden van een geschikt installatiebedrijf.