Toekomst van bossen in Nederland

De overheid werkt aan een bossenstrategie voor Nederland. Hierin gaat staan hoe Nederland haar bossen gaat beheren. Ook geeft de strategie antwoord op vragen die daarbij spelen. Bijvoorbeeld over ontbossing, houtkap en klimaat. Op 20 en 22 november kunt u meedenken over de bossenstrategie. Opgeven kan tot 12 november.

Afspraken over bos, natuur en klimaat

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies werken samen aan de nationale bossenstrategie. De strategie moet regels en afspraken over bossen-, natuur- en klimaat samenbrengen. Er komt ook in te staan hoe afspraken uit het klimaatakkoord worden uitgevoerd.

Om een goede strategie te maken, gaat LNV in gesprek met mensen die kennis, ervaring en ideeën hebben over bos, natuur en klimaat.

Denk mee over de bossenstrategie

U kunt ook meedenken over de bossenstrategie van Nederland. LNV organiseert 2 bijeenkomsten om dilemma’s en vragen voor te leggen aan burgers en professionals. Voorbeelden van vragen die aan bod komen zijn:

  • Wat is de maatschappelijke betekenis van bos in Nederland?
  • Wat is nodig om de doelen van het bossen-, natuur- en die van het klimaatbeleid bij elkaar te brengen?
  • Wat is nodig voor duurzaam bosbeheer en veerkrachtige bossystemen?
  • Wat is nodig voor uitwerking van de afspraken in het  klimaatakkoord?
  • Welke partijen zijn nodig om de doelen en ambities te realiseren?

Aanmelden

U kunt aanwezig zijn op:

  • 20 november in Den Bosch 09.30 – 16.30 uur
  • 22 november in Zwolle 09.30 – 16.30 uur

Stuur een mail met uw naam, contactgegevens en eventueel uw organisatie en functie voor 12 november 2019 naar bossenstrategie@minlnv.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen.

Bossenstrategie voor 2020 op hoofdlijnen gereed

Voor het einde van het jaar komen het ministerie van LNV en de provincies met de ambitie en hoofdlijnen van de bossenstrategie. In het voorjaar van 2020 volgt een uitvoeringsplan.