Diensten en instellingen AZ

Hieronder volgt een overzicht van de diensten en instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Algemene Zaken (AZ).

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert de regering over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving.

Dienst Publiek en Communicatie

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) ondersteunt alle departementen en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid in de communicatie met publiek en professionals.