Beslisnota bij Kamerbrief reactie op aanklacht beleid armoedebestrijding

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op aanklacht beleid armoedebestrijding (PDF | 2 pagina's | 141 kB)