Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda EU-Westelijke Balkantop 6 december 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda EU-Westelijke Balkantop 6 december 2022 (PDF | 1 pagina | 276 kB)