Aanbieding concept-Strategische Agenda 2019-2024 ter vertrouwelijke inzage

Minister Blok stuurt de concept-Strategische Agenda 2019-2024 ter inzage naar de Tweede Kamer. Omdat dit een vertrouwelijk document is, verschijnt het niet op rijksoverheid.nl. De Europese Raad van 20-21 juni 2019 zal de Strategische Agenda vaststellen.