Antwoord op Kamervraag over uitspraak minister-president over oorlog Oekraïne

Minister-president Rutte geeft antwoord op een vraag over een uitspraak van de minister-president over de oorlog in Oekraïne. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft deze vraag gesteld.

Antwoord op Kamervraag over uitspraak minister-president over oorlog Oekraïne (PDF | 1 pagina | 77 kB)