Bestuurskosten ministerie van Algemene Zaken oktober 2022

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens de minister-president en topambtenaren van het ministerie van Algemene Zaken.