Rapportage Campagne-effectmonitor 'Samen verder', december 2022

Rapport over de effecten van de publiekscampagne 'Samen verder'. Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de coronamaatregelen sinds maart 2021. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen in week 45 en 46 van 2022.

Rapportage Campagne-effectmonitor 'Samen verder', december 2022 (PDF | 52 pagina's | 5,7 MB)

De belangrijkste resultaten:

 • Het draagvlak voor de adviezen lijkt in november te zijn afgenomen ten opzichte van september.
 • Minder mensen vinden het belangrijk om hun handen vaak te wassen, in hun elleboog te hoesten of niezen en te ventileren.
 • Meer mensen geven aan dat de adviezen overdreven en niet meer nodig zijn vergeleken met september en men vindt het minder belangrijk dat de Rijksoverheid adviezen geeft over het coronavirus.
 • Mogelijke oorzaak van deze dalende positieve houding kan zijn dat de besmettingscijfers afnemen ten opzichte van september. Zo geven minder mensen aan zich zorgen te maken over het coronavirus en leeft het onderwerp corona een stuk minder onder de bevolking.
 • Ten opzichte van september hebben meer mensen last van corona-gerelateerde klachten. In het najaar hebben meer mensen last van verkoudheidsklachten. Dit is mogelijk de oorzaak van de positievere houding ten opzichte van zelftesten.
 • De weerstand tegenover zelftesten en het in isolatie gaan bij een positieve test blijft stabiel. Ongeveer 1 op de 3 personen ervaart een vorm van weerstand. Het irriteert minder mensen dat er van hen gevraagd wordt om een zelftest te doen bij klachten.
 • Nog steeds geeft een groot deel van de mensen aan niet getest te hebben, ook al hadden ze klachten. Slechts 3 op de 10 mensen geven aan een zelftest gedaan te hebben toen zij klachten hadden.
 • Bijna 9 op de 10 mensen zijn op de hoogte dat een herhaalprik beschikbaar is. Meer mensen geven echter aan op dit moment niet alle vaccinaties gehaald te hebben ten opzichte van september. Dit is te verklaren doordat er vanaf het najaar pas een nieuwe vaccinatieronde ingegaan is. Voor jongere doelgroepen was deze herhaalprik pas eind oktober beschikbaar.
 • De bereidheid om deze prik te halen en de houding tegenover herhaalprikken blijven stabiel ten opzichte van september.
 • Ook de weerstand tegenover de herhaalprikken blijft stabiel. Meer mensen geven aan zich geen zorgen te maken over de werking van de vaccins bij een besmetting of erge ziekte.
 • 6 op de 10 Nederlanders vinden dat de Rijksoverheid precies genoeg communiceert over de situatie rond het coronavirus.
 • De campagne 'Samen verder' wordt goed herkend. 7 op de 10 mensen herkennen minimaal 1 van de ingezette uitingen.
 • De campagne slaagt er in om de boodschappen van de campagne goed over te brengen.
 • De campagne wordt als duidelijk en opvallend gezien.
 • De waardering ligt onder het niveau van overige Rijksoverheidscampagnes. Dit is in lijn met eerdere corona-gerelateerde onderzoeken. Het onderwerp corona wordt over het algemeen negatief beoordeeld door de Nederlandse bevolking.