Persconferentie na ministerraad 19 oktober 2018

Vice-MP De Jonge spreekt in zijn persconferentie over enkele onderwerpen van de ministerraad, waaronder de zomertijd.

Persconferentie na ministerraad 19 oktober 2018

Viceminister-president De Jonge:
Goedemiddag. Het is alweer eventjes geleden dat ik hier op deze plek u te woord mocht staan en dat heeft er vandaag alles weer mee te maken dat onze minister-president in Brussel is. Vandaag is daar de Aziatisch-Europese vergadering de ASEM en later vanmiddag zal de minister-president uw Brusselse collega's hierover te woord staan.

Vandaag een korte ministerraad. We hebben gesproken over onder andere de zomer- en de wintertijd. U kent de achtergrond: Commissievoorzitter Juncker heeft in zijn laatste state of the union een voorstel gedaan voor het beëindigen van de halfjaarlijkse overstap van de zomer- en wintertijd en het halfjaarlijkse klokverzetten wordt sinds 1980 in Europees verband geregeld. Dit systeem stuit volgens de Commissie op steeds meer weerstand bij mensen, bij het Europees Parlement en bij een groeiend aantal lidstaten. En het wordt nu aan lidstaten zelf overgelaten welke standaardtijd zij willen hanteren. Het is goed dat de Commissie dit op de agenda heeft gezet. Het is een onderwerp wat enorm leeft en iedereen heeft er een mening over en het raakt mensen ook in hun dagelijks leven. We hebben vandaag in het kabinet ten eerste vastgesteld dat het onwenselijk is om in Europa allerlei verschillende tijden te hanteren. We willen graag samen optrekken met onze buurlanden en die afspraak hebben we ook eerder gemaakt in Benelux-verband. Maar voor wij een besluit nemen, willen we eerst meer duidelijkheid van de Commissie. En wij vragen om een betere inhoudelijke onderbouwing om goed te kunnen oordelen wat precies de voor- en de nadelen zijn van de diverse keuzes.

Dan: vorige week startte de behandeling van de begrotingen in de Tweede Kamer. Het is de eerste echte eigen begroting van dit kabinet en in die begroting verlagen we de lasten en investeren we in de kwaliteit van de samenleving. We zorgen ervoor dat de mensen volgend jaar onder de streep meer over houden. Ook moeten mensen dat gaan merken aan de kwaliteit van onze publieke voorzieningen. Daarom investeren we in 2019 in die dingen die voor ons allemaal van belang zijn: veiligheid, goed onderwijs, meer leraren, de menselijke maat in de verpleeghuiszorg en een aanpak van files en een efficiënt openbaar vervoer. We zijn nu volop bezig om daar uitvoering aan te geven. Deze maanden worden alle begrotingen behandeld in de Tweede Kamer en deze week was het de beurt aan de begroting van BZK en aan onze eigen VWS-begroting. Werk in uitvoering dus.

Dan tot slot de Invictus Games. Morgen beginnen in Australië de Invictus Games. En de Invictus Games zijn de internationale Spelen voor gewonde militairen. In totaal doen er zo'n vijfhonderd atleten uit achttien landen mee op elf verschillende sportonderdelen en Nederland heeft een equipe van vierentwintig deelnemers afgevaardigd. En vanaf deze plek wil ik al die deelnemers veel succes toewensen. En in 2020 worden deze Invictus Games hier in Den Haag gehouden.