Persconferentie na ministerraad 14 december 2018

Persconferentie na ministerraad 14 december 2018

Goedemiddag. Wij hebben vanochtend in de ministerraad allereerst stilgestaan bij de aanslag in Straatsburg. Daarbij zijn, zoals bekend, drie doden en meerdere gewonden gevallen en de verdachte schutter is gisteren tijdens zijn aanhouding door de politie gedood. Minister-president Rutte heeft al zijn condoleances overgebracht aan president Macron namens Nederland. We hebben geconstateerd, zoals ook is gecommuniceerd, dat de aanslag in Straatsburg voor ons in Nederland geen aanleiding is tot een verhoging van het dreigingsniveau. We hebben al dreigingsniveau vier. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is, maar er zijn geen concrete aanwijzingen dat er op dit moment een terroristische aanslag in Nederland dreigt. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan zullen er natuurlijk extra veiligheidsmaatregelen genomen worden bij de grotere evenementen rondom kerst en Oud en Nieuw. 

Verder hebben wij in de ministerraad stilgestaan bij het thema klimaat. Diverse bewindslieden waren deze week in Katowice in Polen. Daarvan hebben zij verslag gedaan in de ministerraad. U kent de inzet ten aanzien van klimaat. Drie jaar geleden zijn in Parijs concrete klimaatdoelstellingen afgesproken voor deze eeuw. In Nederland werken we aan het nemen van maatregelen. Zijn we al begonnen met de klimaatwet, met ook het klimaatfonds voor de financiering van internationale klimaatafspraken. En er wordt hard gewerkt aan de zogenaamde klimaattafels. En we zetten eigenlijk alles op alles om nog in december tot een resultaat te komen. We hebben daar goede hoop op. 

Tot slot kan ik u melden dat we vandaag hebben besloten om gemeenten extra instrumenten te geven om Nederlanders lokaal meer inspraak en meer zeggenschap te geven, want een sterke lokale democratie begint bij inwoners die echt betrokken zijn bij hun straat, bij hun buurt. En dat kan gaan van het beheer van een park of het beheer van een sportgelegenheid tot het aardgasvrij maken van wijken, om maar een actueel onderwerp te noemen. Dus met die zogenaamde right to challenge-regelingen kunnen bewoners het heft eigenlijk in eigen handen nemen. Samen met de VNG wordt gewerkt aan een modelverordening. We gaan ook de gemeentewet op dit punt moderniseren om daar de ruimte voor te bieden en daarmee geven we ook uitvoering aan een voornemen van het regeerakkoord. Met deze inleiding wacht ik uw verdere vragen graag af.