Persconferentie na ministerraad 11 januari 2019

Minister-president Rutte:
Goed jullie weer hier te zien, en dat meen ik ook nog. Ik heb jullie nog niet allemaal persoonlijk gesproken maar ook een heel goed 2019 toegewenst. Zowel zakelijk als persoonlijk en qua gezondheid. Je ziet een paar ontwikkelingen natuurlijk, als je naar het jaar kijkt, ik zal het niet allemaal nu gaan doornemen het komend jaar. Maar ik denk dat we allemaal kunnen zien dat er een paar grote vraagstukken liggen. Gelukkig zien we waar het betreft de eerste cijfers dit jaar dat bijvoorbeeld de werkgelegenheid zich nog steeds goed ontwikkelt. Dat is goed nieuws. We hebben nu de op twee na laagste werkloosheid van de Europese Unie en dat is natuurlijk goed nieuws aan het begin van het jaar. Maar niettemin op het terrein van klimaat, pensioenen en zoveel andere onderwerpen ligt er een enorme bak werk natuurlijk voor de coalitie en de politiek voor het komend jaar. Nogmaals, daar is veel meer over te zeggen. We zullen doorgaan met de uitvoering van het regeerakkoord, dat betekent lastenverlichting maar ook de investeringen in de publieke sector zullen doorlopen. En natuurlijk zullen we de komende maanden allemaal druk bezig zijn met de verkiezingen voor Provinciale Staten, Waterschappen, Eerste Kamer. U weet dat ik daar ook persoonlijk altijd campagne voor voer. En natuurlijk Europa.

Dan komende week Brexit. Dat zal ons ook bezig houden. 29 maart is de datum, die komt dichterbij. Dus volgende week wordt het spannend wat er gebeurt in het Verenigd Koninkrijk. Ook daar proberen we zo goed mogelijk een bijdrage aan te leveren, al is dat niet eenvoudig. Nederland betreurt nog steeds dat Brexit plaatsvindt zoals u weet. Maar het is vooral nu van belang om te kijken of een no-deal situatie is te voorkomen. Een hard-Brexit met alle gevolgen van dien. Gegeven alle rooie lijnen die de Britten zelf hebben getrokken, geen lidmaatschap van de douane-unie, geen harde grens in de Ierse zee, geen vrij verkeer, gegeven die drie eisen die de Britten hebben gesteld bij de onderhandelingen is eigenlijk de enige manier om eruit te komen zoals het er nu ligt inclusief in het Britse parlement in discussie zijnde backstop. Maar die is onvermijdelijk om te voorkomen dat je als er nog geen nieuwe relatie zou zijn, toch een harde grens krijgt op het Ierse eiland. Een harde grens die ook de Britten zelf zeggen niet te willen. Aan alle kanten proberen wij te verduidelijken en te zeggen tegen de Britten: niemand wil die harde grens. Maar niemand wil ook die backstop uiteindelijk. Maar je kunt ‘m niet nu helemaal uitzetten. Je kunt niet garanderen dat ‘ie nooit in werking treedt. Maar zelfs als die ooit in werking treedt zo kort mogelijk. En het is wel het gevolg van alle

randvoorwaarden die de Britten zelf hebben gesteld bij de Brexit-onderhandelingen. Dat gesprek zal vooral ook binnen Groot-Brittannië natuurlijk de komende weken plaatsvinden en zeker ook komende week.

Zie ook