Persconferentie na ministerraad 7 juni 2019

Minister-president Rutte spreekt in de persconferentie na afloop van de ministerraad van 29 mei 2019 over de Europese Raad, de Voorjaarsnota en stakingsacties.

Persconferentie na ministerraad 7 juni 2019

Minister-president Rutte:

Goedemiddag. Laat ik beginnen te zeggen dat het natuurlijk een bijzondere week was met afgelopen woensdag de totstandkoming van het pensioenakkoord. Sociale partners, politieke partijen als breed in de Tweede Kamer. Ook heel blij met de uitspraken daarover vanuit GroenLinks en Partij van de Arbeid. En daarmee kunnen we een van de beste stelsels, want dat is het Nederlandse pensioenstelsel, het is gewoon een heel goed stelsel, dat kan met dit akkoord ook goed blijven en wordt daarmee toekomstbestendiger, transparanter maar vooral ook eerlijker. Zowel voor jong als voor oud.

Als onderdeel van het akkoord hebben is natuurlijk ook overeenstemming bereikt over een aantal specifieke maatregelen. U kent ze allemaal. De AOW-leeftijd die minder snel gaat stijgen. Inclusief een andere koppeling aan de gemiddelde levensverwachting. De AOW-leeftijd stijgt dan met 8 maanden als de levensverwachting met een jaar toeneemt. Maar er komt ook ruimte, ik denk dat dat heel belangrijk is voor de sociale partners, om mensen met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken. Of hen in staat te stellen dat werk langer vol te houden. Het gaat daarbij wel om maatwerk zodat werken in goede gezondheid en goed geschoold hun pensioen kunnen halen. Als je dan kijkt naar zo’n groot proces dan lukt het natuurlijk niet om ervoor te zorgen dat iedereen precies krijgt wat ‘ie wilde hebben. Dat is gewoon onmogelijk. Het is een zeer taaie en complexe materie. Er is ook al heel veel jaren aan gewerkt. Negen jaar. Maar ik denk wat er nu ligt, met steun vanuit de organisaties in de polder, de werkgevers en werknemers, ook breed in de Tweede Kamer, waarin de belangen van de werkgevers, werknemers, de overheid, evenwichtig naar voren komen. Ik denk dat dit een goed stuk werk is. En ik hoop dus ook vanzelfsprekend dat de achterbannen van de bonden, dat die zich positief zullen uitspreken.

Ik wil tegelijkertijd mijn grote waardering uiten voor iedereen die dit resultaat mogelijk heeft gemaakt. Misschien mag ik in het bijzonder daarbij noemen, uiteraard, de vakbonden, de werkgeversorganisaties, de betrokken oppositiepartijen, ik noemde ze al. Maar misschien ook in het bijzonder Mariette Hamer, de voorzitter van de Sociaal Economische Raad die tirelessly, onvermoeibaar, de afgelopen jaren hiermee bezig is geweest. Maar natuurlijk mag ik dat ook één keer zeggen, een eigen collega, en dan zie je hoe waardevol het is als iemand een klein ego heeft en doorzettingsvermogen, namelijk Wouter Koolmees. Het bewijs dat we goed personeelsbeleid voerde op dat vak bij de totstandkoming van het kabinet. 

Misschien mag ik dan uit de ministerraad één besluit uitlichten en dat is natuurlijk dat mijn vriend, Sybrand Buma is benoemd tot burgemeester van Leeuwarden. Ja, groot nieuws, u weet het. Zat er al een beetje aan te komen. Het zal niemand verrassen. Maar ik wil toch nog een keer Leeuwarden en hemzelf van harte feliciteren met deze benoeming en hem daar ontzettend veel succes toewensen.