Persconferentie na ministerraad 16 augustus 2019

Inleidend statement van de persconferentie van minister-president Rutte na afloop van de ministerraad van 16 augustus 2019. Onder meer over het overlijden van prinses Christina, het economisch beeld en de begrotingsbesprekingen die volgende week van start gaan.

Persconferentie na ministerraad 16 augustus 2019

Ik wil beginnen natuurlijk met het droeve bericht dat vanmorgen binnenkwam over het overlijden van prinses Christina. Ze leed al een tijd aan een slopende ziekte. En mijn medeleven gaat uit naar haar kinderen, haar kleinkinderen. Natuurlijk haar verdere familie. Ik heb vanmorgen telefonisch mijn condoleances overgebracht aan de Koning, aan prinses Beatrix. Christina heeft er voor gekozen om haar leven buiten de schijnwerpers te leven. Ook haar uitvaart is een privéaangelegenheid. Wij respecteren uiteraard deze wens van de prinses en zij wordt, zoals u hebt vernomen, in besloten kring gecremeerd.

Dan kort over de Nederlandse economie. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd de afgelopen dagen. Wat je ziet is woensdag kwamen de cijfers van het CBS, dan zie je dat op zich de Nederlandse economie zich redelijk stabiel ontwikkelt. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat de internationale ontwikkelingen natuurlijk Nederland niet onberoerd laten. Dat zien we ook terug in de ramingen van het CPB die gisteren zijn gepubliceerd. We zien nu dat de economische groei die aanvankelijk nog was begroot op 1,8% voor dit jaar, dat die volgend jaar terugloopt naar 1,4%. Dat is natuurlijk nog steeds een fatsoenlijke groei, maar toch lager dan dit jaar. Je ziet ook dat het overschot op de begroting kleiner wordt, dat daalt uiteindelijk van 1,2% naar 0,5% in 2020. En wat dat betreft merk je dat ook Nederland uiteindelijk te maken krijgt met de ‘gure wind uit het buitenland’, en daarmee citeer ik de directeur van het CPB, Van Geest, zoals zij het gisteren omschreef. 

Die cijfers zijn natuurlijk de basis voor de begroting van volgend jaar. Die besprekingen beginnen volgende week. Op dinsdag is de traditionele aftrap. We pakken altijd zo’n dag aan het begin van het nieuwe jaar met het hele kabinet met een informele bijeenkomst van alle ministers en staatssecretarissen. Dat zal dit jaar in Oisterwijk zijn. We herdenken immers dit en volgend jaar de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden en het hotel waar wij bijeenkomen in Oisterwijk speelde een bijzondere rol in de periode van de bevrijding van Nederland. De ministers vergaderde in die dagen in dit hotel onder leiding van toenmalig premier Gerbrandy.

Woensdag is dan de eerste formele begrotingsraad hier in Den Haag. En de week erop volgen er nog begrotingsraden en uiteraard ook in de reguliere vrijdagse ministerraden komen wij te spreken over de begroting, de Miljoenennota en het Belastingplan. En uiteraard, op de derde dinsdag van september komt dan alles naar buiten. Wij zullen proberen natuurlijk om behoedzaam te begroten. We streven naar een evenwichtig koopkrachtbeeld. U gaat me daar dadelijk heel veel vragen over stellen. Een van de redenen waarom tot Prinsjesdag de gesprekken op vrijdagmiddag op televisie en Met Het Oog Op Morgen geschrapt zijn is omdat ik daar dan geen antwoord op kan geven, maar goed, u gaat het zo proberen en ik ga proberen dan niets terug te zeggen. 

Tot slot wil ik u attenderen op een andere bijeenkomst volgende week donderdag. Dan ontvang ik op het Catshuis samen met andere ministers een kabinetsdelegatie uit Duitsland, onder leiding van Bondskanselier Merkel. Haar zogenaamde klimaatkabinet. We praten dan met de ministers die betrokken zijn bij de vraagstukken rondom klimaatverandering en de aanpak daarvan, gaan we ervaringen uitwisselen en de grote ambities die wij als beide landen hebben op dit terrein met elkaar vergelijken, ook de aanpak die we kiezen en ook kijken of wij op internationaal niveau verder kunnen coördineren tussen Nederland en Duitsland. Dat zal volgende week donderdag zijn in Den Haag.