Persconferentie na ministerraad 20 september 2019

Minister-president Rutte spreekt in de persconferentie na afloop van de ministerraad van 20 september 2019 over onder meer Prinsjesdag, de Algemene Politieke Beschouwingen en de moord op advocaat Derk Wiersum.

Persconferentie na ministerraad 20 september 2019

Minister-president Rutte:

Ja misschien een paar inleidende woorden, want we hebben elkaar deze week natuurlijk heel veel gezien al. In de eerste plaats toch nog maar een keer gezegd: het is week van uitersten. Gisteren ook al gememoreerd, met aan de ene kant Prinsjesdag, wat natuurlijk een prachtige dag is met alle vertoon van de Staat, de tradities, de Troonrede, de pracht en praal van de rijtoer. En tegelijkertijd de afschuwelijke moord op advocaat Derk Wiersum. En die is ongekend. Ik wil dat ook hier toch in deze persconferentie nog een keer zeggen. We hebben er met de ministerraad ook lang over gesproken. Een aanslag op onze rechtsstaat, opnieuw een grens overschreden. En daar moeten we ons met onze volle macht en met alle kracht die de Staat heeft tegen verzetten. Het is van levensbelang dat de mensen die voor ons allemaal in het veld verschijnen, om het rechtssysteem te laten functioneren, onze advocaten, mensen bij het OM, onze rechters, journalisten, iedereen die betrokken is bij rechtspleging, bij verslaglegging, bij openbaarheid, dat die hun werk in veiligheid kunnen doen. Het onderzoek nu, Ferd Grapperhaus, heeft alle maatregelen bekend gemaakt die we in initieel hebben genomen direct in de uren en dagen daarna. Het onderzoek naar de toedracht heeft de hoogste prioriteit. Met het oog op opsporing van dit type zaak richten we ook, zoals u weet, een speciaal interventieteam ondermijning op. Daarmee willen we bundelen alle diensten, alle betrokkenen bij dit soort vreselijke criminaliteit, zodat vooral snelheid kan worden gemaakt. Dat informatie sneller kan worden uitgewisseld in lijn met alle wetsvoorstellen die al door de Kamer zijn of bij de Kamer aanhangig zijn en ook die wetsvoorstellen zullen opnieuw, heb ik gisteren in de Kamer gezegd, wegen om te kijken om te kijken of we daar nog verder dingen in kunnen aanpassen om zeker op dat punt van snelheid, op dat punt van informatie-uitwisseling nog verder verbeteringen aan te brengen. En we komen op korte termijn vanuit het kabinet, Ferd Grapperhaus zal er een brief over sturen, nadere voorstellen, aanvullende maatregelen om die integrale aanpak van deze criminaliteit ook inderdaad te versterken. Het is een complex gevecht, deze rechtstaat zal dit winnen, maar het is een complex gevecht. Het wordt allemaal niet makkelijk gemaakt. Maar het is een gevecht wat we zullen winnen. 

Tot slot, heel kort, volgende week ben ik een paar dagen niet in Nederland, maar met een delegatie in New York bij de Algemene Vergadering van de VN. Vanaf zondagavond vertrek ik. Ik ben zelf woensdag terug, maar een aantal anderen zijn er langer. De Koning en Koningin zijn ook in New York volgende week. Dat is een mooie gelegenheid om daar in dat forum van de VN te praten over belangrijke thema’s als klimaat, uiteraard, internationale handel. Wat kunnen we doen om spanningen in de wereld te verminderen en het versterken van de multilaterale samenwerking. Dus veel te doen volgende week. Ik ben zelf op tijd terug om u hier weer te zien, vrijdag. Ik ben zelfs dacht ik woensdag al weer terug.