Persconferentie na ministerraad 18 oktober 2019

Statement van vicepremier Schouten na de ministerraad van 18 oktober 2019. Over de stikstofproblematiek, de Nederlandse bijdrage aan de anti- ISIS coalitie en de aanpak van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Persconferentie na ministerraad 18 oktober 2019

Viceminister-president Schouten:

'Goedemiddag, allemaal. Het is mijn eerste keer dat ik de persconferentie geef na de ministerraad. Het is goed ook om jullie te zien. We hebben tijdens de ministerraad uiteraard gesproken over de aanpak van de stikstofproblematiek, en dat is ook belangrijk. We hebben een opgave om de natuur te herstellen, maar natuurlijk ook om de vergunningverlening weer verder op gang te brengen. En op veel plaatsen, wil ik ook benadrukken, is de vergunningverlening ook alweer op gang gekomen en worden daar ook weer steeds weer verdere stappen in gezet. Maar tegelijkertijd begrijp ik ook dat we haast hebben, en dat wil het kabinet ook. Maar het is ook wel goed om te beseffen dat het Programma Aanpak Stikstof, de voorloper van hoe wij de stikstofproblematiek aanpakte, dat het zo’n 6 jaar duurde voordat we die hadden ingevoerd. En dan is het ook een beetje hoogmoedig om te denken dat ik dat in 4 maanden tijd, dat we dat zo helemaal op een nieuwe manier kunnen doen. Dus we moeten het echt stap voor stap met elkaar gaan aanpakken. En naast de snelheid is zorgvuldigheid natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. Niet in de minste plaats om te voorkomen dat er onrust komt. En we hebben de afgelopen dagen ook gezien dat dat op sommige plekken ook wel gebeurt. En er is onrust bij de boeren ontstaan en die hebben ook aangegeven dat ze graag duidelijkheid willen en dat wil het kabinet ook en dat doen we ook samen met de provincies. Want dit proces doet het Rijk niet alleen. We staan er samen voor met de provincies. En met die provincies heb ik gisteren ook een constructief gesprek gehad. Het ging ook over het wegnemen van de onduidelijkheid over een aantal regels die er zijn om te zorgen dat we de condities goed hebben om boerenbedrijven op te komen. En met de provincies spreek ik daar ook de komende tijd verder over en we willen ook snel zorgen dat die duidelijkheid er komt, en die tijd hebben we gelukkig ook, want op dit punt waren de regels nog niet ingevoerd. En ook met de boeren gaan we verder in gesprek. Ik wil ook hier zeggen dat het stikstofprobleem niet alleen een probleem van de boeren is, maar ook een probleem van de hele samenleving en dat moeten we ook allemaal met elkaar zien op te lossen. Verder hebben we vandaag ook nog een aantal besluiten genomen en ik licht er eventjes hier twee uit. -Ten eerste heeft het kabinet besloten om het mandaat voor de Nederlandse bijdrage aan de anti- ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak te verlengen tot en met 31 december 2021. En daarover wordt ook een artikel 100 brief aan de Kamer verzonden. En  ten tweede hebben we ook ingestemd met een voorstel van minister Grapperhaus voor een brede aanpak tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. En minister Grapperhaus stuurt hierover ook een brief aan de Kamer en de uitwerking van de aanpak volgt dan ook in het voorjaar van 2020. En voor meer informatie verwijs ik u ook naar de persberichten die hierover zijn uitgebracht. En tot slot hebben we volgende week natuurlijk  herfstreces. Er is dan ook geen persconferentie.'