Besluit op Wob-verzoek kosten Koninklijk Huis 2017

De minister van Algemene Zaken heeft op 24 september 2018 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over de kosten Koninklijk Huis 2017.