Besluit Wob-verzoek Rijksoverheidscommunicatie

De minister van Algemene Zaken heeft op 22 juli 2019 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake Rijksoverheidscommunicatie.