Besluit op Wob-verzoek over diversiteit/inclusiviteit

Besluit op Wob-verzoek over diversiteit/inclusiviteit. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).