Besluit op Wob-verzoek over advertorial campagnes

Besluit op een verzoek om informatie over advertorial campagnes sinds januari 2006. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).