Besluit op Wob-verzoek over advertorial campagnes

Besluit op een verzoek om informatie over advertorial campagnes sinds januari 2006. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Zie ook