Besluit op Wob-verzoek om informatie meisje Insiya

Besluit op Wob-verzoek om informatie over het meisje Insiya. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).