Besluit Wob-verzoek over aankoop aandelen Air France - KLM

Besluit Wob-verzoek over aankoop aandelen Air France - KLM. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).