Besluit Woo-verzoek rioolratten-video

Besluit op een verzoek om documenten over de zogeheten rioolratten-video. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).