Benoeming lid Raad voor Cultuur

De heer Edo Righini wordt benoemd als lid van de Raad voor Cultuur. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. De benoeming gaat in op 1 december 2022 voor een periode van 4 jaar.

Righini is een ervaren cultureel bestuurder en sinds augustus 2021 algemeen directeur van Muziekgebouw Eindhoven. Hiervoor was hij werkzaam bij het Conservatorium van Amsterdam, onder meer als adjunct-directeur en hoofd jazz, pop en elektronische muziek. Naast zijn werk vervult Righini verschillende nevenfuncties in de culturele sector.

Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur is het onafhankelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De Raad bestaat verder uit de volgende leden: Kristel Baele (voorzitter), Stef Avezaat, Deirdre Carasso, Erwin van Lambaart, John Olivieira-Siere en Ellen Schindler.