Eva den Dunnen-Heijblom directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij BZK

E. (Eva) den Dunnen-Heijblom MSc wordt directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2023.

Eva den Dunnen-Heijblom is op dit moment plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was zij waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal/CIO bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via ABD Interim. Ook was zij directeur Klantcontacten & Operations bij het CAK Den Haag. Eva den Dunnen-Heijblom behaalde een Master Health Economics, Politics and Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.