Afschrift brief aan gemeente Amsterdam verzoek wijziging Huisvestingswet 2014

Afschrift van de reactie van minister Ollongren (BZK) op een brief van de gemeente Amsterdam met een verzoek om de Huisvestingswet 2014 te wijzigen ten aanzien van de voorrangsregeling bij het toewijzen van koopwoningen.