MG-circulaire 2019-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020

Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2019 en tot en met 30 juni 2020. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke huurverhoging.