Antwoorden op kamervragen Van Raak over het databestand voor vingerafdrukken in paspoorten

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zendt de antwoorden op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Van Raak (SP) over het databestand voor vingerafdrukken in paspoorten.