Beantwoording Kamervragen over Yammer

Antwoorden van minister Spies (BZK) over het gebruik van Yammer door Nederlandse overheidsinstanties en de onbeperkte toegang van Amerikaanse autoriteiten tot die gegevens.