Kamerbrief over ingebrekestelling aanbestedingsplicht

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten.