Aanbiedingsbrief bij rapport onderzoeker Huis voor klokkenluiders

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer het op 14 december 2017 uitgebrachte advies voor een herstart van het Huis voor klokkenluiders aan. Voorts informeert de minister de Tweede Kamer over het aftreden van het zittende bestuur per 8 januari 2018 en het voornemen om per die datum een interim-voorzitter te benoemen.