Kamerbrief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en regeerakkoord

Minister Ollongren (BZK) stuurt mede namens de minister Bijleveld (Def) een brief aan de Tweede Kamer over de uitgangspunten die zijn opgenomen in het regeerakkoord over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).