Kamerbrief over plan van aanpak ICT-personeel Rijk

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de knelpunten ten aanzien van ICT-personeel bij het Rijk en zij schetst de hoofdlijnen van een ‘Plan van Aanpak ICT-personeel Rijk’.