Beantwoording Kamervragen over onvrede raadsleden samenwerkende gemeenten

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Den Boer (D66) over het bericht dat raadsleden van samenwerkende gemeenten ontevreden zijn omdat clubs van wethouders alles bepalen.